Pravila i uslovi učestvovanja kod oragnizacije nagradnih igara na društvenim stranicama.

RtanjAdventure.com u promotivne svrhe priređuje nagradne igre u kojima nagrađuje uglavnom jednog kvalifikovanog  učesnika koji se prijavio u nagradnoj igri. A sve prema pravilima društvene mreže na kojoj se nagradna igra odvija.

KVALIFIKOVANI UČESNICI SU:  

– fizičke osobe koje na navedenoj društvenoj stranici imaju svoj vlastiti profil s kojim se prijavljuju na nagradnu igru.

– punolete osobe sa prebivalištem u Republici Srbiji

– osobe koje su se pravilno i samo jednom prijavile na nagradnu igru

– osobe koje su prihvatile  ove uslove i pravila, a bila su im dostavljena putem linka u poruci nakon uspešne prijave na nagradnu igru.

Sve ostalo što tražimo od učesnika, a napisano je u objavi nagradne igre smatra se molbom. Nikako nije obveza za učesnika. Nakon kvalifikacije u nagradnoj igri učesnik ulazi u sistem te će mu dolaziti dodatne poruke u svezi nagradne igre, ali i druge promotivne poruke. Poruke sistem šalje automatski svima, a ukoliko učesnik ubuduće ne želi dobivati takve poruke može se odjaviti sa liste pritiskom na za to predviđenu opciju (ODJAVA SA LISTE) obratiti pažnju kada je potrebno nešto napisati, a kada je potrebno kliknuti kako bi se pravilo reagiralo na poruku.

Nagrada za koju se nadmeće u svakoj nagradnoj igri biće jasno navedena kao i vrednost iste u objavi nagradne igre na društvenoj stranici.

Izbor pobednika nagradne igre vrši se putem aplikacija predviđenih za nasumičan izbor, a u bazu za izbor ulaze svi kvalififikovani  učesnici bez prethodnih provera. Izbor pobednika biće objavljen u komentaru nagradne igre i kao objava na samoj društvenoj stranici. Izvlačenje pobednika uglavnom će se vršiti u prenosu uživo, a svi učesnici će prethodno biti pozvani da se pridruže gledanju izvlačenja. Po objavi dobitnika pokrenuće se postupak provere i dogovora oko preuzimanja nagrade. Nagrada se preuzima lično ili u vlastitoj organizaciji učesnika dobitnika na adresi Overnight.rs u roku od 20 dana od izvlačenja. Nakon isteka tog vremena, RtanjAdventure.com  nagradu može dati drugom učesniku ponovljenom izvlačenju ili je prosliediti na drugu nagradnu igru.

NAGRADE SE ŠALJU SAMO NA TERITORIJI SRBIJE.

UTVRĐIVANJE IDENTITETA

– zbog provere kvalifikacijskih uslova stupit ćemo u kontakt putem poruke preko društvene stranice sa izabranim učesnikom i zatražiti da sliku lične karte ili drugog važećeg ličnog dokumenta sa fotografijom. U skladu sa odredbama GDPR lične podatke učesnika zadržaćemo u svojoj arhivi do preuzimanja nagrade i koristiti ih za objavu pobednika, a potom ih trajno izbrisati sa naših računarskih diskova dok će obajava sa imenom i prezimenom osobe ostati na društvenoj stranici.

-rok za dostavu ličnog dokumenta je 48 sati od izbora pobednika. Ukoliko izvučeni učesnik ne bude dostavio potreban dokument smatraće se da je odustao od nagrade. RtanjAdventure.com će tu nagradu dodati u drugu nagradnu igru ili će ponoviti izvlačenje u istoj nagradnoj igri.

Odgovorom DA u kvalifikacionom pitanju prihvatate ove uslove.

Rtanj Adventure

RTANJ ADVENTURE – KONTAKT

  • Tel: +381 61/1679013
  • Mail: info @rtanjadventure.com
  • Fb: @RtanjAdventure
  • Insta: @rtanjadventure

OSOBA ZA KONTAKT:
BANE SMILJKOVIĆ